BİYOKÜTLE PELET BRÜLÖRLERİ

BURNERPOWER

Pelet brülörü, peletin hava ile uygun oranda karışarak, doğru olarak yakılmasını sağlayan cihazdır. Klasik (stokerli) yakma sistemlerinde yakıt sürekli potada birikmekte ve belirli bir sürenin sonunda hava yakıt karışımı uygun oranda gerçekleşmemektedir.

BURNERPOWER Biyokütle Pelet Brülörü’nde bulunan “patentli hareketli ızgara sistemiyle“, yanmış olan pelet, belirli zaman periyotlarında yanma alanından uzaklaştırılmakta ve yakıt-hava oranı sürekli ideal değerde tutulmaktadır.

Tasarımda önemli bir yer tutan “yönlendirme kanalları” ile hava, yakıtın olduğu kısma yönlendirilerek yanma optimizasyonu sağlanmaktadır.

Maksimum yanma verimi, hava fazlalığı en küçük seviyeye indirilirken, ısı kaybının da en düşük seviyede tutulması ile sağlanmaktadır.

AKSESUARLAR

Kül Toplama Tankı
Taşıyıcı Helezonlar
Bağlantı Adaptörü